ALGEMENE VOORWAARDEN - PARTICULIEREN

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op orders via de webshop. Distributievoorwaarden worden apart verstrekt.

 

Introductie 

 

Wij zijn Astrid Bolding en Bianca Kirby van Anotheridea v.o.f.

Wij zullen al het mogelijke doen om uw bestelling via www.lunchtassen.nl zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen. Wij hechten zelf veel waarde aan goede service en kwaliteit. Wij zijn uiteraard ook gebonden aan de regelgeving en informeren u daarom als volgt over uw en onze rechten inzake deze bestelling:

 

Gebruik van website www.lunchtassen.nl wordt aangeboden door Anotheridea v.o.f., geregistreerd in Nederland onder KvK nummer 50557688 en is gevestigd te Molenstraat 3, 2161HP Lisse, Nederland. Deze algemene voorwaarden vormen onze algehele overeenkomst met u inzake uw geplaatste bestelling.

 

 

Verkoopvoorwaarden

 

Alle gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen.

Hieronder leest u de verkoopvoorwaarden van onze overeenkomst en deze voorwaarden zullen gelden voor al uw aankopen bij lunchtassen.nl. U dient deze goed door te lezen. De voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast en u dient deze daarom iedere keer na te lezen, alvorens u een nieuwe aankoop bij lunchtassen.nl te plaatsen.

 

Bestellen

U kunt uw bestelling voor producten indienen bij lunchtassen.nl door de gevraagde gegevens volledig in te vullen op de pagina van het bestelformulier en door te klikken op de “bestelknop”. Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% B.T.W.. Wij zijn niet verplicht uw order te accepteren, maar doen dit normaliter wanneer het product voorradig is. De bestelling toont de huidige prijs en wordt uitgevoerd zodra uw betaling is ontvangen.

De getoonde producten op onze website zijn in geen geval een aanprijzing om aan u te verkopen. Het is uw antwoord door middel van een bestelling dat de verkoop bekrachtigd. Wij zijn echter niet aansprakelijk u een product te verkopen tegen een lagere prijs dan bedoeld en behouden ons het recht voor uw bestelling te weigeren en/of in overleg alsnog te leveren tegen de correcte prijs.

 

Acceptatie van bestelling

U ontvangt een bevestiging van uw bestelling per mail, kort nadat wij uw bestelling hebben ontvangen. Vanaf dat moment is er een overeenkomst tussen u en lunchtassen.nl volgens deze algemene voorwaarden*. In geval wij uw bestelling alsnog niet accepteren vanwege bepaalde redenen of indien de prijs van het product is verhoogd tussen het moment van bestelling en onze bevestiging (of indien additionele verzendkosten moeten worden toegepast), zullen wij u per email adviseren over de wijziging. In overleg met lunchtassen.nl zult u de bestelling opnieuw indienen.

*maar onder voorbehoud dat wij deze bevestiging kunnen intrekken wanneer uw bestelling betrekking heeft op producten welke lager zijn geprijsd dan de bedoeling is.


Korting
Wij bieden u regelmatig de mogelijkheid om gebruik te maken van een kortingscode bij het bestelformulier. Deze kortingscode is alleen geldig op niet afgeprijsde artikelen en zolang de geldigheid door ons is aangegeven. Wij behouden ons het recht om een kortingscode in te trekken, indien deze onrechtmatig is verkregen, niet meer geldig is of er een drukfout is gemaakt. Uiteraard brengen wij u hiervan direkt op de hoogte.  

 

Levering

Wij zullen ons best doen alle voorradige producten binnen Nederland binnen 2 werkdagen ná acceptatie van uw bestelling te verzenden. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij u per email op de hoogte stellen en - tenzij anders aangegeven – de producten uiterlijk leveren binnen 28 dagen vanaf het moment van acceptatie. Alle bestelde producten zullen gezamenlijk worden verstuurd, tenzij anders overeengekomen. In het laatste geval zullen additionele verzendkosten voor uw rekening komen. Voor alle leveringen dient voor ontvangst te worden getekend en u bent verantwoordelijk voor de producten zodra deze zijn afgeleverd. Eigendom van de producten zal passeren zodra aflevering, betaling én ontvangst heeft plaats gevonden. Indien wij de producten vanwege welke reden dan ook niet kunnen leveren aan het door u opgegeven afleveradres, zullen wij u informeren en de producten op uw verantwoording tijdelijk voor u opslaan. Indien u de producten opnieuw wilt laten leveren, dient u de additionele verzendkosten voor deze (her)levering vooraf aan ons over te maken. Indien wij binnen 28 dagen niets van u vernemen, zullen wij de bestelling annuleren en de bestelling crediteren met aftrek van ontstane en gemaakte verzendkosten.

Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is lunchtassen.nl niet aansprakelijk. Uiteraard zullen wij van onze kant wel ook ons uiterste best doen om het onstane probleem op te lossen.

 

Verzendkosten

Wij doen altijd ons uiterste best om de verzendkosten minimaal te houden en zullen u helpen waar mogelijk. U kunt ons altijd vooraf vragen wat de mogelijkheden zijn. Het kan namelijk zo zijn dat iemand van ons bedrijf bij u in de buurt woont of komt en dan vinden wij het een kleine moeite om u deze kosten te besparen.
Alle keuzes qua verzendkosten staan duidelijk vermeldt in onze orderverwerking. In geval het totale gewicht van uw bestelling of het formaat van de doos de afmetingen overschrijdt, dan zullen wij u informeren betreffende de additionele verzendkosten.

Brievenbus
Als een item door de brievenbus past, dan zullen wij zeker gebruik maken van deze mogelijkheid en kunt u hiervoor kiezen bij uw bestelling. Sommige artikelen passen alleen uit de verpakking door de brievenbus en hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Betaling

Wij maken gebruik van 3 betalingsmogelijkheden, t.w. Ideal, Kontant bij afhalen vestigingsadres Anotheridea v.o.f. en vooruitbetaling per bank. Wij doen al het mogelijke om te zorgen dat uw bestelling en vervolgens uw transactie(s) worden verricht binnen een veilige omgeving. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de operatie van deze beveiligde omgeving (secure link) en zijn daarom niet aansprakelijk voor enig verlies dat u hebt indien een derde partij ongeauthoriseerde toegang verkrijgt tot informatie welke u verschaft via deze link.

Indien producten niet leverbaar zijn - wegens welke reden dan ook - nadat wij uw bestelling hebben geaccepteerd, zullen wij u op de hoogte stellen. Wij zullen u deze producten niet in rekening brengen en zullen de al voldane bedragen (indien van toepassing) aan u terug storten.

Rekeninggegevens: ING Acct# 5419929, Anotheridea Lisse IBAN NL52INGB0005419929  (Europa : BIC INGBNL2A - SHARED COST)

 

Recht tot terugtrekking

U hebt het recht zich terug te trekken uit deze overeenkomst, maar dit recht eindigt zodra de goederen bij u zijn afgeleverd (zijn verstuurd per postNL, DFY, brievenbuspost e/o andere koerier). U hoeft bij terugtrekking niet te betalen voor de producten en indien betaling al is voldaan, zal lunchtassen.nl u het voldane bedrag zsm maar uiterlijk binnen 30 dagen terug storten. 

 

Ruilen of Retourneren

 

Heeft u een produkt beschadigd of foutief ontvangen? Onze excuses hiervoor. Neemt u svp kontakt op met info@lunchtassen.nl en wij nemen zsm kontakt met u op om dit probleem te verhelpen.

Wij ruilen online geen artikelen om. Voor het nieuwe gewenste artikel dient u dus een nieuwe bestelling te plaatsen en gebruik te maken van het herroepingsrecht voor het foutief bestelde of tegenvallende  artikel. 

U kunt standaard gebruik maken van het herroepingsrecht*. U dient dit vooraf te melden per email : info@lunchtassen.nl. Alleen ongeopende, ongebruikte en onbeschadigde artikelen kunnen worden geretourneerd.


Neemt u svp ook vooraf kontakt per email (info@lunchtassen.nl) op om een artikel op locatie om te ruilen. 
 

* U kunt uw retourverzoek doen binnen 14 dagen ná ontvangst bestelling. Dit achten wij een redelijk termijn om te beslissen of u het

   product wel of niet wilt behouden of ruilen. Na de gestelde termijn is retourneren of ruilen niet meer mogelijk.

* U kunt uw product(en) retourneren ná emailbevestiging van lunchtassen.nl en u bent verplicht ons te informeren inzake het

   verloop van uw retourzending alsmede het bijbehorende ordernummer en trackingnummer.

* U besluit tot retourneren of ruilen. Daarom is het verzendrisico en kosten van de retourzending voor uw rekening, tenzij anders

  overeengekomen met lunchtassen.nl.

* In geval van het retourneren van uw gehele bestelling op basis van genoemde voorwaarden, ontvangt u het door u betaalde aankoopbedrag

   binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw bankrekening. In geval u een deel van uw bestelling retourneert, zijn

   wij niet verplicht de verzendkosten terug te betalen. In dit geval ontvangt u het artikel aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van 

   geretourneerd artikel retour op uw bankrekening.

 

Reviews

U verleent Anotheridea vof het recht om uw reviews en/of mailberichten over het bedrijf of de produkten op deze website te plaatsen.

 

Waarborg

 

Onze producten worden ingekocht bij gerenommeerde leveranciers en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld. lunchtassen.nl geeft alleen garantie wanneer de levering bij aankomst bij de koper onvolledig of kapot blijkt te zijn. Wij zullen dan het product gratis vervangen (of waar nodig het foutieve onderdeel) of de prijs van het product crediteren. Na in gebruikname van de producten, geven wij geen garantie meer op de gekochte producten.

 

De producten welke via deze website worden verkocht, zijn ontworpen om te voldoen aan de statutaire juridische verklaringen en relevante veiligheidsstandaard. Wij kunnen daarom geen verklaring of waarborg afgeven dat enig product in overeenstemming is met de volksgezondheid, veiligheid of andere juridische verklaringen.

 

Wanneer blijkt dat een door ons geleverd product niet voldoet aan de afgegeven garantie, zal lunchtassen.nl binnen redelijke termijn zorgdragen voor een oplossing. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op garantie en een beschrijving van het gebrek, het product te retourneren. Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Na retourzending - of ontvangst van een schriftelijke garantieaanspraak - en beoordeling van de garantieaanspraak door ons, wordt het artikel naar keuze van lunchtassen.nl hersteld, vervangen of vergoed.

 

In geval over wordt gegaan tot vervanging van een product, bent u verplicht het te vervangen product aan ons te retourneren en het eigendom hiervan aan ons over te dragen.

 

Indien een door ons geleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is lunchtassen.nl niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.

 

Wanneer de leverancier/producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van lunchtassen.nl beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde artikel.

lunchtassen.nl is eveneens niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik aan uw kant.

De geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van lunchtassen.nl.

 

 

Website

 

Beschikbaarheid van de Website

Wij doen al het mogelijke er voor te zorgen dat www.lunchtassen.nl 24 uur per dag beschikbaar is zonder enige onderbrekingen. Echter, wij behouden ons het recht voor om de website op ieder moment van de dag in zijn geheel niet beschikbaar te maken of gelimiteerde toegang tot delen van de website te verstrekken zonder enige berichtgeving vooraf en zonder enige wederzijdse beloning. De website is een algemene dienstverlening en wordt gratis aan u verleend. Wij zullen trachten onze website niet misleidend te laten zijn, maar wij kunnen niet garanderen dat de toegankelijke informatie op onze website te allen tijde accuraat, niet misleidend, compleet en bijgewerkt (up to date) is. 

 

Gebruik van de Website

De Website is ontworpen voor commercieel gebruik en u mag de website op geen andere manier gebruiken zonder toestemming vooraf van Anotheridea v.o.f.. Met uitzondering van toestemming onder wetgeving, mag u de website niet gebruiken, kopiëren, vertalen, publiceren, licenceren of verkopen. Of enige materialen, informatie in de website, structuur van de website, styling van de website en programmeringscode van de website zonder toestemming vooraf van Anotheridea v.o.f. gebruiken.

 

Uw bijdragen

U stemt in lunchtassen.nl voor legale doeleinden te gebruiken en dat alle informatie welke u verstrekt in connectie met, of onderdeel uitmaakt van, de website naar waarheid zal zijn en punctueel en zal geen inbreuk plegen op enige copyright of trademark, of enig recht op privacy, publicatie of persoon or enig ander recht, geregistreerd of niet geregistreerd en u gaat akkoord lunchtassen.nl schadeloos te stellen tegen enige claims, rechtzaken, schades, aansprakelijkeheid en kosten, inclusief juridische kosten onstaan door uw breuk van deze algemene voorwaarden. Wij behouden het recht in onze abolute discretie om afbeeldingen/videos op de website te plaatsen en zullen beletten dat de website wordt gebruikt voor opslag, activiteiten, verplaatsen of ontvangen van materiaal van een onfatsoenlijke en anders illegale aard. Wij kunnen geen garanties afgeven over de informatie of bijdrage gedaan door een andere gebruiker en u dient voorzichtigheid te betrachten met de op de website verkregen informatie. Zodra lunchtassen.nl op de hoogte komt van tekenen of bewijs dat een browser onrechtmatige handelingen heeft verricht, zullen preventieve maatregelingen worden genomen om deze onrechtmatige handelingen te stoppen.

 

Links

lunchtassen.nl heeft linken naar andere internet sites. Zonder wat wij elders vermelden te limiteren, geven wij geen verklaringen of waarborg over deze sites of hun inhoud, of dat de links werken. Indien u zich wilt linken aan onze website, details over onze link voorwaarden kunnen worden verkregen via info@anotheridea.nl.

 

Data Beveiliging

Het is uw verantwoordelijkheid om er voor zorg te dragen dat u ons een accurate en geldig email adres verschaft en andere contactinformatie en ons informeert betreffende enige wijzigingen. 

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. lunchtassen.nl gebruikt uw gegevens voor het beoordelen, aangaan en uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten en het beheren van de voortvloeiende klantrelatie.

lunchtassen.nl mag u tot nadere berichtgeving uwerzijds benaderen met marketing acties van lunchtassen.nl. Bij iedere marketingactie wordt u de keuze gegeven om niet langer betrokken te worden bij marketing acties.

Voorts gebruikt lunchtassen.nl uw gegevens voor het invorderen van verschuldigde bedragen, bestrijden van fraude en het voldoen aan wettelijke verplichtingen en bepalingen.

Zonder uw expliciete toestemming verstrekt lunchtassen.nl uw gegevens niet aan derden.

Indien u niet langer betrokken wilt worden bij marketingacties van lunchtassen.nl waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door een email te sturen naar info@anotheridea.nl

 

Intellectueel Eigendom

De website, zijn style en structuur, en de materialen en informatie van de website mogen niet worden gebruikt door u tenzij vooraf toestemming is verleend door Anotheridea v.o.f.. 

 

Klachten

 

Indien U vindt dat uw intellectuele eigendom of andere rechten wordt overtreden door lunchtassen.nl of in geval u ontevreden bent over een bestelling of enig ander aspect van onze service, verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met info@anotheridea.nl.